Top

Pædagogkompagniet tager over, hvor andre har givet slip. Vi tilbyder unge, som placeres uden for hjemmet i egen bolig, en støtte, der hvor forældrene ikke kan give dem. Vi fungerer som bagland og opbakning i den svære proces, det er at blive voksen, med alt hvad det indebærer, når man har haft en svær og udfordrende start. Vi møder de unge, hvor de er og ud fra de behov, de har brug for.

Base2 et privatejet støttekontakt-projekt for børn og unge, hvis adfærd ofte ikke kan rummes i det etablerede system. Det kan være børn og unge med misbrugsproblemer, sociale vanskeligheder, svære familierelationer, selvdestruktiv adfærd eller psykisk sygdom. Med en Base2’s støttekontakt-ordning bliver disse børn og unge i stand til at tage ansvar for deres eget liv og udvikling.