Top
    Benyt akut telefonen hvis vi skal hjælpe her og nu

 

Benyt akut telefonen
hvis vi skal hjælpe her og nu

akut.png

Velkommen til Pædagogkompagniet og vores boselv-projekt for udsatte unge:
“Far, mor og andres børn”.

 

Pædagogkompagniet tager over, hvor andre har givet slip. Vi tilbyder unge, som placeres uden for hjemmet i egen bolig, en støtte, der hvor forældrene ikke kan give dem. Vi fungerer som bagland og opbakning i den svære proces, det er at blive voksen, med alt hvad det indebærer, når man har haft en svær og udfordrende start. Vi møder de unge, hvor de er og ud fra de behov, de har brug for.

”Far, mor og andres børn” kan både fungere som alternativ og som supplement til en anbringelse på ungdomsinstitution.

Martin Tykjær Larsen og Michaela Esbjerg

Pædagogkompagniet

2.png

Hvilke unge tager vi os af?

Vores tilbud “far, mor og andres børn” er rettet mod unge fra 15 år og opefter, som af forskellige grunde anbringes uden for hjemmet. Men derfra er der ikke to unge eller forløb, der er ens. De unge har forskellige problemer, hvad enten der er tale om utilpassethed, kriminalitet, manglende uddannelse el. lign, som kan betyde, at familien ikke længere kan rumme den unge.

Læs mere..

Vi tilbyder

Når vi får tilknyttet en ung i vores lille familie, er første skridt at matche den unge med den helt rigtige kontaktperson. Vi har forskellige kompetencer, og vi har alle noget, vi er dygtigst til. Vores erfaringer siger, at det derfor i opstartsfasen handler om at være opmærksomme på, hvilke behov der er, for at samarbejdet skal fungere bedst muligt. Når det er sagt, er det dog også yderst vigtigt, at vi holder os åbne for, at det bedste match kan ændre sig med tiden. Det holder vi løbende øje med – og ikke mindst lytter vi til, hvad de unge giver udtryk for. Læs evt. mere under ”hvem er vi?” for at få et indblik i, hvem de unge kan møde hos Pædagogkompagniet.

Læs mere..

Lima01.jpg

Pædagogik, værdier og metode

Blot fordi de unge er anbragt eller har problemer, der stikker i flere retninger, behøver det ikke betyde, at deres hverdag skal være så meget anderledes. Vi gør vores for, at de unges hverdag, tilværelse og indhold i livet bliver så tæt på normalt som muligt. Vi sætter en ære i, at der ikke er en forskel.

Læs mere...


Hvilke unge tager vi os af?

 

Vores tilbud “far, mor og andres børn” er rettet mod unge fra 15 år og opefter, som af forskellige grunde anbringes uden for hjemmet. Men derfra er der ikke to unge eller forløb, der er ens. De unge har forskellige problemer, hvad enten der er tale om utilpassethed, kriminalitet, manglende uddannelse el. lign, som kan betyde, at familien ikke længere kan rumme den unge.

 

Det kan være den unges familie, som har problemer, der forhindrer, at den unge kan blive boende hjemme. Det kan være problemer som fx alkohol- eller stofmisbrug, svær sygdom eller dødsfald, vold/samspilsproblemer eller andre former for mistrivsel.

Når familien har så alvorlige problemer, at den unge ikke kan bo hjemme, betyder det også, at familien ikke har resssourcer til at bakke den unge op i den nye tilværelse som udeboende. Det er her, vi træder til.

 

Gennemgående er det dog, at vi særligt har erfaring med at håndtere, når problemerne stikker i flere retninger. Vi kan rumme de unge, selvom der både er en diagnose og eksempelvis et misbrug, der spiller ind. Det gælder uagtet, om der er tale om aspergers, adhd, add, personlighedsforstyrrelser, ocd. eller lignende i kombination med eksempelvis et stofmisbrug. Vi er altså rustet til at arbejde med unge, der kan være ude, hvor de ikke længere kan bunde.

 

Vi behandler alle ens, med de forskelligheder de har. Det betyder også, at ikke ét forløb er ens. Derfor har vi kompetencerne til at målrette hvert enkelt forløb. For os er det altafgørende, at vi møder de unge, der hvor de er og ud fra de udfordringer, de står over for. Derfor kan vi heller ikke sætte en præcis dato for, hvor længe et forløb tager. Det afhænger af den enkelte, og hvor de er i livet. Vores fokus ligger på at få de unge på ret kurs, og vejen dertil kan være svingende, med bump undervejs og med mange afkørsler. Derfor handler det for os om at tage udgangspunkt i den enkelte.