Top

Når vi får tilknyttet en ung i vores lille familie, er første skridt at matche den unge med den helt rigtige kontaktperson. Vi har forskellige kompetencer, og vi har alle noget, vi er dygtigst til. Vores erfaringer siger, at det derfor i opstartsfasen handler om at være opmærksomme på, hvilke behov der er, for at samarbejdet skal fungere bedst muligt. Når det er sagt, er det dog også yderst vigtigt, at vi holder os åbne for, at det bedste match kan ændre sig med tiden. Det holder vi løbende øje med – og ikke mindst lytter vi til, hvad de unge giver udtryk for. Læs evt. mere under "KONTAKT OS” for at få et indblik i, hvem de unge kan møde hos Pædagogkompagniet.

Gennem årene har vi haft over 100 unge tilknyttet ”far, mor og andres børn”. Det er vores erfaring, at unge, som er anbragt uden for hjemmet, har brug for hjælp til at få styr på og indhold i hverdagen. Derfor overtager vi hele ansvaret, når vi bliver én ung mere i fællesskabet. Det vil sige, at når først kontakten er formidlet til os eksempelvis gennem sagsbehandler, klarer vi resten. Og det er en vigtig detalje. For de unge, som vi arbejder med, har ofte været tilknyttet mange forskellige sagsbehandlere, kontaktpersoner mv. gennem årene. Og måske er de vant til at falde mellem to stole. Derfor er det vigtigt, at vi bliver ansvarlige for hele pakken, så de unge ved, hvad de kan forvente.

Vi finder en lejlighed til de unge, og sørger for alt det praktiske i forbindelse med flytningen, samt for indskud og husleje, kontakt til udlejer m.m. Ofte har de unge været stigmatiseret i hele deres liv – det gør vi en dyd ud af at sætte en stopper for. Derfor placerer vi de unge i lejligheder ude blandt helt almindelige mennesker. Det handler for os om at give dem en tilværelse så tæt på normal som muligt.

Derudover er vi ansvarlige for daglige gøremål, betaling af regninger herunder bl.a. fitnessmedlemskab, mobilabonnement, buskort, el, varme mv. Samtidig får de unge lommepenge efter KL’s satser, penge til kost og tøj.

Der er således tale om hele pakken, når de unge anbringes hos os. Vores erfaring viser os, at det er på den måde, vi bedst kan hjælpe de unge. Det overordnede mål er meget klart for os: Efter et forløb kan de unge komme ud og klare sig selv som hele samfundsborgere, med alt hvad det indebærer.

Endeligt har vi også mulighed for at tage unge ind akut. Vi har altid én akutlejlighed til rådighed, hvis der skulle blive brug for den. Det betyder, at vi er klar til at handle fra første møde.

”Far, mor og andres børn” tager sig af alle ovenstående ting samt alt andet, hvor de unge har brug for en far eller en mor. Vi inddrager forældrene i det omfang, det er realistisk, og yder også gerne supervision.

De unge vælger selv, om de vil gå til ”far” eller ”mor” i de konkrete situationer, hvor der er brug for hjælp. Ligesom i en familie, hvor mor er god til noget, og far til noget andet. Det er vores erfaring, at vi på den måde når godt omkring den unges behov, og at vi opnår en god balance mellem det hårde/det bløde, krav/omsorg og motivation/støtte.

Det er individuelt, hvordan og hvor meget de unge bruger os. Nogle har det bedst med kun at se og omgås deres kontaktperson, hvorimod andre bruger vores værested på Christianshavn hyppigt. Fælles er det dog, at alle de unge bliver inviteret med på en uges ferie i sommerferien. Destinationen varierer, men det vigtigste er det fællesskab, der kan skabes omkring en tur sammen på kryds og tværs af problemer, kontaktpersoner og hverdagsrutiner.