Top
 
 

Menneskesyn, pædagogik, værdier og metode

Blot fordi de unge er anbragt eller har problemer, der stikker i flere retninger, behøver det ikke betyde, at deres hverdag skal være så meget anderledes. Vi gør vores for, at de unges hverdag, tilværelse og indhold i livet bliver så tæt på normalt som muligt. Vi sætter en ære i, at der ikke er en forskel.

Vi fungerer som supplement og støtte til den unges forældre. Målet er, at den unge lærer at klare sig selv, kommer godt i gang med uddannelse eller job og undgår at falde tilbage i gamle, uhensigtsmæssige mønstre og miljøer.

Vi sørger for, at den unge får en bolig i et godt og hensigtsmæssigt miljø, som støtter op om den unges udvikling. Vores tilgang er baseret på, at den unge bliver støttet i selv at komme på banen. Livet kommer ikke som en pakkeløsning, og vi støtter den unge i at tage sig selv og sit liv alvorligt. Vi ser os selv som hjælpere i den unges proces mod selvstændighed, ansvarlighed og det at blive voksen.

Vi arbejder ud fra relationstænkning. Helt forenklet handler det om, at vi mennesker udvikler os i relation til andre mennesker. Det betyder, at den unge udvikler sig igennem sin relation til os som voksne med de fælles oplevelser og erfaringer, vi får. Vi møder den unge dér, hvor han eller hun er i livet lige nu. Dét er en forudsætning for en tæt og meningsfuld relation, som igen er en forudsætning for udvikling.