Top

Hvilke unge tager vi os af?

 

Vores tilbud “far, mor og andres børn” er rettet mod unge fra 15 år og opefter, som af forskellige grunde anbringes uden for hjemmet. Men derfra er der ikke to unge eller forløb, der er ens. De unge har forskellige problemer, hvad enten der er tale om utilpassethed, kriminalitet, manglende uddannelse el. lign, som kan betyde, at familien ikke længere kan rumme den unge.

 

Det kan være den unges familie, som har problemer, der forhindrer, at den unge kan blive boende hjemme. Det kan være problemer som fx alkohol- eller stofmisbrug, svær sygdom eller dødsfald, vold/samspilsproblemer eller andre former for mistrivsel.

Når familien har så alvorlige problemer, at den unge ikke kan bo hjemme, betyder det også, at familien ikke har resssourcer til at bakke den unge op i den nye tilværelse som udeboende. Det er her, vi træder til.

 

Gennemgående er det dog, at vi særligt har erfaring med at håndtere, når problemerne stikker i flere retninger. Vi kan rumme de unge, selvom der både er en diagnose og eksempelvis et misbrug, der spiller ind. Det gælder uagtet, om der er tale om aspergers, adhd, add, personlighedsforstyrrelser, ocd. eller lignende i kombination med eksempelvis et stofmisbrug. Vi er altså rustet til at arbejde med unge, der kan være ude, hvor de ikke længere kan bunde.

 

Vi behandler alle ens, med de forskelligheder de har. Det betyder også, at ikke ét forløb er ens. Derfor har vi kompetencerne til at målrette hvert enkelt forløb. For os er det altafgørende, at vi møder de unge, der hvor de er og ud fra de udfordringer, de står over for. Derfor kan vi heller ikke sætte en præcis dato for, hvor længe et forløb tager. Det afhænger af den enkelte, og hvor de er i livet. Vores fokus ligger på at få de unge på ret kurs, og vejen dertil kan være svingende, med bump undervejs og med mange afkørsler. Derfor handler det for os om at tage udgangspunkt i den enkelte.